Ja sealt Ta tuleb...   /   Veebruar 2011, Norra

Ja sealt Ta tuleb... / Veebruar 2011, Norra